Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Phục Sinh - Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Phục Sinh - Năm C

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật Phục Sinh - Năm C

(Lc 24,1-12)

Lời Chúa:

1Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. 2Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. 3Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. 4Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. 5Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? 6Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, 7là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại”.

8Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. 9Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. 10Mấy bà nói đây là bà Maria Mácđala, bà Gioanna, và bà Maria, mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. 11Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

12Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

Học hỏi:

1. Tại sao các bà đợi sáng ngày thứ nhất mới ra viếng mộ? Họ ra viếng mộ để làm gì? Đọc Lc 24,1.

2. Điều gì đã xảy ra khiến họ hoang mang? Đọc Lc 23, 55; 24,3-4; 24,23.

3. Hai người đàn ông họ thấy trong mộ là ai? Đọc Lc 24,23. Tại sao hai người này không có cánh? Đọc Isaia 6,2 Sáng thế 18,2; 19,1-3. Y phục của họ giống y phục của ai? Đọc Lc 9,29.

4. Trong Phúc âm Luca, bạn thấy các thiên sứ đã xuất hiện vào những lúc nào trong đời Đức Giêsu?

5. Đọc Lc 9,18-22.44-45; 18,31-33. Đây là ba lần Đức Giêsu báo trước cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Người. Theo bạn, các bà có được nghe những lời tiên báo này không?

6. Đọc Lc 24,6-8. Theo bạn, các bà có được nghe những lời tiên báo này không? Tại sao họ nghe được?

7. Đọc Lc 24,9-10. Theo bạn, các bà có tin Chúa Giêsu đã phục sinh không? Nhờ đâu mà họ tin như vậy?

8. Đọc Luca 8,1-3; 23,49.55; 24,1-11.22-24. Bạn nghĩ gì về các phụ nữ vùng Galilê đã đi theo Đức Giêsu?

9. Đọc Luca 24,11.23. Các bà đã đi loan báo cho nhóm Mười Một Tông đồ điều gì? Tại sao họ không tin?

10. Đọc Luca 24,12. Phêrô ra tận mộ để kiểm chứng. Ông thấy những băng vải liệm, và ông kinh ngạc (thaumazôn) trở về  nhà. Theo bạn, Phêrô có tin Chúa đã phục sinh không? Đọc Lc 1,21.63; 2,18.33; 4,22; 8,25; 11,14; 20,26. Ông có đi loan báo cho các ông khác không?

Top