TGP SÀI GÒN::Giáo xứ Tân việt: Suy tôn Thánh Giá

Giáo xứ Tân việt: Suy tôn Thánh Giá

Trong bầu khí sâu lắng của ngày thứ Sáu tuần Thánh, linh mục chánh xứ Đa Minh Vũ Ngọc Thủ đã chủ tế nghi thức Suy tôn Thánh giá lúc  17g30 cùng với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn giáo xứ Tân việt.

Nghi thức bắt đầu bằng việc linh mục chủ tế phủ phục trước bàn thờ cùng với cộng đoàn hồi tâm và cầu nguyện. Sau đó là phần phụng vụ Lời Chúa với ba bài đọc Is (52,13- 53,12), Dt ( 4,14-16, 5,7-9 ) và bài Thương khó Ga ( 18,1-19,42 ).

Sau bài Thương khó, linh mục chánh xứ đã quảng diễn về giá trị và ý nghĩa của cuộc khổ nạn của Chúa Giê su trong chương trình cứu độ và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Nghi thức được tiếp nối với 10 lời cầu nguyện cho những nhu cầu của Giáo hội và mọi thành phần trong toàn thể nhân loại.

Phần nghi thức Suy tôn Thánh Giá, linh mục chủ tế giơ cao Thánh Giá và xướng 3 lần: “Đây là gỗ Thánh Giá nơi treo Đấng cứu độ trần gian” và cộng đoàn cùng đáp: “ Chúng ta hãy đến  thờ lạy “.  Linh mục chủ tế đặt Thánh giá Chúa nơi tôn nghiêm để cộng đoàn cùng hôn kính.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Lên đầu trang