Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

Chúa Nht Tun 1 Mùa Vng - Năm C 
(Lc 21,25-28.34-36)

KHỞI ĐẦU THỜI ĐẠI MỚI

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” 
(Lc 21,36)

Suy nim: Ngay ngày đu tiên ca năm phng v, Li Chúa nhc nh chúng ta hướng v ngày cánh chung, lúc cánh ca thế gii này đóng li đ m ra cánh ca dn vào thế gii vĩnh cu. Thi đim “giao tha” y tht nhiu thách đ. Nó cha đy đe do – nhng thiên tai, lon lc – làm người ta tht đm, lung lay nim tin. Đng thi, nó cũng đy nhng cám d hưởng th khiến người ta mê đm, không còn sn sàng cho cuc vượt qua na. Chúa Giê-su dy chúng ta bí quyết đ “đng vng” trong nhng ngày y, đó là “tnh thc và cu nguyn”.

Mời Bạn: Lời Chúa cho biết có hai điều làm bạn không thể sẵn sàng cho ngày của Chúa: 1. lối sống hưởng thụ, tìm cách thoả mãn các đam mê lạc thú cách vô độ và ích kỷ khiến cho “lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa;” 2. tính thực dụng do mải mê “lo lắng sự đời,” quên mất điều duy nhất cần thiết là đạt tới ơn cứu độ. Đối lại, xin bạn nhớ rằng “tỉnh thức và cầu nguyện” không phải là giải pháp chỉ dùng khi đã “hết thuốc chữa” mà là việc bạn phải làm trước tiên và luôn luôn trong suốt cuộc đời.

Chia sẻ: Bước vào năm thứ ba trong chương trình mục vụ 3 năm, Giáo Hội mời gọi chúng ta “Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống xã hội. Nhóm của bạn làm gì để thực hiện sứ vụ này?

Sống Lời Chúa: Ghi câu sau đây tại nơi dễ thấy nhất trong nhà của bạn: “Tôi đã cầu nguyện hôm nay chưa?”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con say mê cầu nguyện như Chúa. Xin giúp con cảm nghiệm được cầu nguyện cần thiết như hơi thở cho cuộc sống, như tình yêu cho con lớn lên trong Chúa...

Top