Thánh vịnh 46 - Đáp ca Lễ Chúa Thăng Thiên năm B - Lm Thái Nguyên

Video list