Thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà GP Thanh Hoá |

Thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà GP Thanh Hoá