Đáp ca Chúa nhật VI Phục Sinh năm B, Thánh vịnh 117 - Lm Thái Nguyên

Video list