Đêm canh thức cầu nguyện trước linh cữu ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc ở TTMV TGP.TPHCM

Video list