Thánh lễ tại nhà nguyện Marta 27.02.2018: Tòa giải tội là nơi tha thứ chứ không đe dọa

Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list