Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 26.02.2018: Xin ơn biết xấu hổ và không đi xét đoán người khác

Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list