Chile: ĐTC gặp gỡ giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, 16.01.2018

Video list