Thánh Lễ Tạ ơn 150 hiện diện tại vùng đất Gia Định 29-12-2018

Video list