Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.12.2017: Xin Chúa ngự đến máng cỏ tâm hồn con

Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list