Myanmar: Đức Thánh Cha gặp gỡ giới chức chính quyền, xã hội dân sự, ngoại giao đoàn, 28.11.2017Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list