Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 19.11.2017: Ý nghĩa dụ ngôn các nén bạcNguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list