Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 12.11.2017: Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng gặp ChúaNguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list