Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.11.2017: Việc thanh luyện Giáo hội bắt đầu nơi tâm hồn mỗi ngườiNguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list