Thánh lễ tại nguyện Marta, 07.11.2017: Nếu đánh mất khả năng yêu thương, bạn sẽ đánh mất tất cả


Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list