Ý cầu nguyện tháng 11 của ĐGH: Cầu cho các Kitô hữu ở Châu ÁNguồn: Rome Reports

Video list