Các Thánh là ai? - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, 01.11.2017

Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list