Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.10.2017: Niềm vui tìm lại cội nguồn

Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list