Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 04.10.2017: Trở thành sứ giả của niềm hy vọng


Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list