Đức Thánh Cha tạm biệt Cesena và Bologna để trở về Vatican, 01.10.2017Nguồn: Vatican Tiếng Việt

Video list