Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.09.2017: Đồng cảm và giúp đỡ người khổ đau

Video list