Nhóm C9 (Cardinals 9) có nhiệm vụ cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Phanxico trong việc cải cách Giáo triều và cai quản Giáo hội Công giáo.

Video list