Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tại Vatican: Đức Thánh Cha làm phép dây Pallium, 29.06.2017

Video list