Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.06.2017: Biết xấu hổ là khởi đầu của hạnh phúc

Video list