Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.06.2017: Trong thời khắc đen tối nhất thì nên làm gì?

Video list