TGP Saigon: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2017

Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2017 chủ đề "SỐNG XANH" do Ban Mục vụ Giới Trẻ của Tổng Giáo phận Saigon tổ chức sẽ được trực tuyến vào thứ Bảy 08/04/2017 tại Trung Tâm Mục vụ, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q1.

Xem chi tiết: Chương trình đại hội.

Video list