Bài Giảng của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trongThánh Lễ kính viếng GM Giuse Vũ Duy Thống

WGPSG – “Khi chọn khẩu hiệu Giám mục ‘Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi’, Đức cha Giuse đã sống hết tình với Chúa và hết nghĩa với anh em”, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng -Giám mục phụ tá TGP Sàigòn- đã chia sẻ như thế trong Thánh lễ đoàn Tổng Giáo phận Sàigòn kính viếng và cầu nguyện cho Đức Giám mục Phan Thiết Giuse Vũ Duy Thống (ĐGM Giuse), được cử hành lúc 10g30 ngày 04.3.2017 tại nhà thờ Chính tòa Phan Thiết.

Video list