Trực tuyến Thánh ca: Đêm Thánh, Đêm Lung Linh Tình Mến

Chương trình Thánh ca Giáng Sinh 2016:  "Đêm Thánh, Đêm Lung Linh Tình Mến" tại Trung tâm Mục vụ TGP, sẽ được phát trực tuyến vào lúc 19g00 thứ Sáu ngày 16-12-2016. 

Video list