Chức Giám mục và lời tuyên tín - tuyên thệ

Buổi tuyên tín và tuyên thệ của linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Trước khi được phong chức Giám mục vào sáng hôm sau, Vị được tiến cử lên chức Giám mục này đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội vào tối 3-8-2016 tại Nhà nguyện cổ của Tòa Giám mục Sài Gòn.

Video list