Giáo xứ Bình Thuận (TSN): Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập

Video list