Toà Tổng Giám mục Sài Gòn chúc mừng Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2558)

(Video: Ngọc Đức)

Video list