Thánh lễ tại Nhà thờ Chánh toà Sài Gòn vào ngày mở án phong chân phước cho Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Video list