Gia đình Mục vụ Truyền Thông Sài Gòn họp mặt Tân Niên 2019 (Mồng Năm Tết Kỷ Hợi)

Xin click vào hình để xem hình phóng to