Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng Sinh tại TGP. Sài Gòn

Xin click vào hình để xem hình phóng to