Lễ Mừng kính Thánh Phanxico Assisi bổn mạng Hướng Đạo Sinh TGP Sài Gòn.

Xin click vào hình để xem hình phóng to