Giáo xứ Chợ Đũi: Khánh thành Nhà sinh hoạt & Thánh hóa năm học Chủng sinh dự bị khóa 14

Xin click vào hình để xem hình phóng to