Lũ lớn gây thiệt hại nặng nề tại giáo xứ Vĩnh Quang, Hưng Hoá |