Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 10 năm Linh mục cha Phaolô Nguyễn Ngọc Hải

Xin click vào hình để xem hình phóng to