Giáo hạt Hóc Môn: Khai mạc Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Xin click vào hình để xem hình phóng to