Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai ở Fatima (13.6.1917) |