Caritas Sài Gòn: Khánh thành phòng tập trị liệu cho trẻ |