Giáo xứ Vĩnh Hòa: Bế giảng năm học giáo lý 2017-2018 |