Giáo xứ Hà Nội: Bế giảng lớp Hướng dẫn Hôn nhân khóa 49 |