Giáo xứ Lạng Sơn: Kỷ niệm 25 năm thành lập hội Khuyết tật và Khiếm thị |