Giáo xứ Cầu Kho: Lễ Chúa Chiên Lành |

Giáo xứ Cầu Kho: Lễ Chúa Chiên Lành

WGPSG -- “Người Mục tử chân chính là người biết từng con chiên của mình. Biết chăm sóc từng con chiên và dũng cảm chăn dắt đoàn chiên vượt qua bầy sói dữ, chứ không phải là người chăn chiên thuê, để khi thấy sói đến thì chạy mất.....” Đó là lời chia sẻ của cha chánh xứ Phrêrô Lê Văn Chính - chánh xứ giáo xứ Cầu Kho - trong Thánh lễ Chúa nhật Chúa Chiên lành, được cử hành lúc 07g00 sáng 22.04.2018 tại nhà thờ Cầu Kho.

Xin click vào hình để xem hình phóng to