Liên nhóm MVTT Tân Định - Chí hoà - Phú Thọ: Cử hành Ngày QTTT 2018 |