Hình ảnh thi hài Đức TGM Phaolô ra phi trường Fiumicino |