Nhà thờ Chính Toà Sài Gòn: Khai mạc Mùa Chay 2018 |